Den Ny Skole

I Den Ny Skole benytter man døgnets bedste timer til at lære sig at lære. Det foregår gennem et komplekst system at specialdesignede sansetræningsteknikker udviklet af MSO, men baseret på traditionelle discipliner, såsom sang, dans, kamptræning, klassisk musik, akrobatik, massage, contact impro, tillidsøvelser, m.m.
De traditionelle skolefag er kun tilgængelige om eftermiddagen – og på frivillig basis – de første 6 år. Herefter bliver de integreret i skolegangen, der dog fortsat vil have den kreativt-kropslige tilgang i højsædet.

Dagens bedste timer bliver således brugt til at skabe forudsætning for den indlæring. Når det er på plads efter ca. 6 år, kan de traditionelle skolefag tilegnes på kort tid.

Grundlaget for Den Ny Skole er enkelt:
Det er sanserne, vi lærer med – og intet andet. Derfor skal sanserne fungere, før den effektive læring kan finde sted.
De fleste skoler i Danmark har i dag ingredienser af Den Ny Skole, men endnu har ingen skole forsøgt sig med konceptet i sin rene form.

Blandt de institutioner, der har benyttet sig af MSOs teorier om Den Ny Skole, er følgende:

 • Danmarks Lærerhøjskole (København)
 • Danmarks Lærerhøjskole (Esbjerg)
 • Frøbelseminariet
 • Højvangsseminariet
 • Fyns Pædagogseminarium
 • Holbæk Seminarium
 • Blågårds Statsseminarium
 • Odense Socialpædagogiske Seminarium
 • Den Sociale Højskole
 • Gøsselforeningen
 • Sorgenfriskolen
 • Jobfabrikken (Ærø)
 • Brøndby Ungdomsskole
 • Dalum Ungdomsskole
 • Horne Ungdomsskole
 • Familieplejen i Roskilde
 • Familieplejen i Lolland-Falster
 • Gymnastikhøjskolen i Ollerup
 • Nordjyllands Idrætshøjskole
 • Poul Petersens Idrætsinstitut
 • Århus Friskole
 • Svendborg Friskole
 • Frie Grundskolers Lærerforening
 • Den Frie Lærerskole (Ollerup)
 • Skolen ved Maglemosen
 • Amtcentralen for Undervisning (Ålborg)
 • Amtcentralen for Undervisning (København)
 • Amtscentret Roskilde
 • VUC Øst
 • Danske Fysioterapeuters Faggruppe
 • Ergoterapeutforeningen
 • Lillerød Skole
 • Pædagogisk Center (Randers)
 • Pædagogisk Center (Frb)
 • Pædagogisk Psykologisk Forening
 • Statens Teaterskole
 • Det Kongelige Operaakademi
 • Den Danske Filmskole
 • – og mange andre

Sang, dans og slagsmål

Ideen med at blande de tre urgamle discipliner, sang, dans og slagsmål til et kreativt hele stammer fra oktober 1996 og var resultatet af en trilogi af kronikker i dagbladet Politiken, som MSO skrev i årene 1995-97. Senere blev teorierne samlet i bogen Sang, Dans og Slagsmål (se også næste afsnit) Sang, dans og slagsmål har eksisteret i alle kulturer til alle tider, og helt op til i dag fylder de tre aktiviteter enormt i samfundsbilledet. Som kulturbærere er sang, dans og slagsmål måske de vigtigste overhovedet. I sin mere abstrakte form kan de tre discipliner medvirke til at optræne hele sanseapparatet og dermed danne grundlag for forbedret indlæringsevne, kreativitet og personlig udvikling. I virkeligheden drejer det sig om noget så grundliggende som samspillet mellem lyd, bevægelse og følelse.

I 1998 så den først voksenuddannelse inden for SDS dagens lys som et daghøjskolekursus på 2 x 4 måneder. I løbet af den tid blev eleverne undervist 6 timer om dagen 5 dage om ugen. Desuden var holdet på ekskursion i en uge. Her kunne undervisningen være helt op til 12 timer om dagen. (med endnu længere undervisningsdage). Året var inddelt i to moduler: Efterårsholdet lagde vægt på det pædagogiske og uddannede deltagerne i at formidle SDS til børn, forårsholdet koncentrerede sig primært om kunstnerisk udtryk. Det sidste hold blev færdiguddannet i 2001, og siden den gang har der ikke været uddannelse i SDS for voksne i Danmark.

SDS har et meget forskelligt udtryk i børne- og voksenudgaven. I den børnevenlige form fylder stage fighten mest, mens voksenudgaven til gengæld indeholder en mængde improvisation og filosofi. Hos børn lægges vægten på legen og gruppedynamikken, hos de voksne på visualiseringerne og den personlige udvikling. Kronikkerne og bogen, der udkom i 1998, fik stor omtale i medier og fagblade, og i løbet af kort tid indgik dele af MSOs teorier i musik- og gymnastik undervisning på skoler landet over. MSO var således den første til at pege på følelser og sanser som årsagen til ubalancen i underskolen, ligesom det legende slagsmål og massage som en del af undervisningen er indført af ham (endda længe før SDS).

Sang, dans og slagsmål

Bogen er genoptrykt i 2015

sang-dans-og-slagsmaal-forsideI 1998 udgav forlaget L&R Fakta bogen ”Sang, Dans og Slagsmål”. Bogen er genoptrykt i 2015. Bogen introducerer blandingen af sang, dans og slagsmål som kreativt hele, men den er også en filosofisk bog, der placerer følelser og sanser som krumtapper i den menneskets udvikling. Bogen kan læses som en håndbog, en filosofisk udredning eller et politisk manifest. Den er endnu ikke oversat til andre sprog.

Lærerne på Den Ny Skole

Den officielle uddannelse af lærere inden for Den Ny Skole begyndte 5. oktober 1998 og sluttede sommeren 2002 med en ekskursion til Californien. Holdene var for de flestes vedkommende sammensat af folk med pædagogisk og kunstnerisk erfaring, der ønskede at benytte Sang, Dans og Slagsmål som et middel til optimering af sanserne. Omdrejningspunktet var sindet, dvs. følelser, tanker og stemninger og metoden var blandingen af lyd, fysisk bevægelse og følelse. Opbygningen var i begyndelsen en daghøjskole, senere en aftenskole, men undervisningen foregik altid i dagtimerne fra 9.00 til 15.30 i 3-4 måneder.

Læs Martins oplæg til en ny skole

Bestil “Sang, dans og slagsmål”

I 1998 udgav forlaget L&R Fakta bogen ”Sang, Dans og Slagsmål”. Bogen er genoptrykt i 2015. Bogen introducerer blandingen af sang, dans og slagsmål som kreativt hele, men den er også en filosofisk bog, der placerer følelser og sanser som krumtapper i den menneskets udvikling. Bogen kan læses som en håndbog, en filosofisk udredning eller et politisk manifest. Den er endnu ikke oversat til andre sprog.