Spring til indhold

Skole

Sensorisk træning og Den Ny Skole

Sensorisk Træning® (med kælenavnet sansetræning) er udviklet af MSO i 90’erne som beskrivelse af den proces, der udspringer af arbejdet med integrationen af lyd, bevægelse og følelse. Som uddannet sansetræner lærer man at optræne både egne og andres sanser og benytte sanserne som middel til indlæring, livskvalitet, psykisk og fysisk balance, kreativitet og produktivitet.

Som sansetræner bliver man uddannet i at overskue og lede kreative processer, producere events og kunstværker samt at bidrage i terapeutiske og didaktiske processer af enhver art. Det er gennem sanserne, vi oplever verden, og det er gennem sanserne, vi suger læring til os. Svage sanser er hovedårsagen til manglende trivsel og dårlig indlæringsevne.

Sansetræning er derfor relevant som overbygning på

 • Uddannelser inden for kunst og kultur (f.eks. sangere, dansere og koreografer)
 • Lærer- og pædagoguddannelser (f.eks. speciallærere, musiklærere)
 • Drama-uddannelser (især teaterinstruktion, skuespil og stagefight)
 • Terapeutiske uddannelser (f.eks. kropsterapeuter, healing-massører, fysioterapeuter)
 • Konsulentfunktioner rettet mod erhvervslivet (f.eks. inden for arbejdsmiljø- og HR-funktioner)
 • Kamp- eller fitness-instruktør-uddannelser

Erhvervsmæssig relevans

Uddannelsen er udviklet af Martin Spang Olsen (kendt for bl.a. Stuntskolen, Sang, Dans og Slagsmål, Center for Kreativ Handlekraft og TV Fra en Anden Planet). Uddannelsen kan bruges som overbygning på traditionelle kunst- og kropsterapiuddannelser, men også i rådgivende og pædagogiske sammenhænge.
Som uddannet Sansetræner (sensoric trainer) opnår man:

 • genveje til kunstnerisk inspiration og fordybelse,
 • evner til at styrke skolebørns indlæringsevne og sociale intelligens,
 • redskaber til at formidle idérigdom og innovation i erhvervslivet,
 • terapeutiske og sundhedsrelaterede værktøjer
 • færdigheder til at udvikle nye træningssystemer for kroppen og sindet

Nærmere info på http://www.sansetræner.dk.

Sensorisk træning

Læs på siden “Sensorisk Træning” for en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan principperne har været brugt i skolesammenhæng. Sansetræningsprincipperne indgår her som fundamentet i Den Ny Skole, der er beskrevet nærmere i bogen ‘Sang, Dans og Slagsmål (L&R Fakta, 1998). Mange af metoderne stammer fra MSOs erfaringer med stuntundervisning på Stuntskolen, som han ledede fra 1984 – den lukning i 1997.

Sang, dans og slagsmål

Bogen er genoptrykt i 2015

Sang, dans og slagsmål forsideI 1998 udgav forlaget L&R Fakta bogen ”Sang, Dans og Slagsmål”. Bogen er genoptrykt i 2015. Bogen introducerer blandingen af sang, dans og slagsmål som kreativt hele, men den er også en filosofisk bog, der placerer følelser og sanser som krumtapper i den menneskets udvikling. Bogen kan læses som en håndbog, en filosofisk udredning eller et politisk manifest. Den er endnu ikke oversat til andre sprog.

Den Ny Skole

I Den Ny Skole benytter man døgnets bedste timer til at lære sig at lære. Det foregår gennem et komplekst system at specialdesignede sansetræningsteknikker udviklet af MSO, men baseret på traditionelle discipliner, såsom sang, dans, kamptræning, klassisk musik, akrobatik, massage, contact impro, tillidsøvelser, m.m.
De traditionelle skolefag er kun tilgængelige om eftermiddagen – og på frivillig basis – de første 6 år. Herefter bliver de integreret i skolegangen, der dog fortsat vil have den kreativt-kropslige tilgang i højsædet.

Dagens bedste timer bliver således brugt til at skabe forudsætning for den indlæring. Når det er på plads efter ca. 6 år, kan de traditionelle skolefag tilegnes på kort tid.

Grundlaget for Den Ny Skole er enkelt:
Det er sanserne, vi lærer med – og intet andet. Derfor skal sanserne fungere, før den effektive læring kan finde sted.
De fleste skoler i Danmark har i dag ingredienser af Den Ny Skole, men endnu har ingen skole forsøgt sig med konceptet i sin rene form.

Blandt de institutioner, der har benyttet sig af MSOs teorier om Den Ny Skole, er følgende:
Danmarks Lærerhøjskole (København)
Danmarks Lærerhøjskole (Esbjerg)
Frøbelseminariet
Højvangsseminariet
Fyns Pædagogseminarium
Holbæk Seminarium
Blågårds Statsseminarium
Odense Socialpædagogiske Seminarium
Den Sociale Højskole
Gøsselforeningen
Sorgenfriskolen
Jobfabrikken (Ærø)
Brøndby Ungdomsskole
Dalum Ungdomsskole
Horne Ungdomsskole
Familieplejen i Roskilde
Familieplejen i Lolland-Falster
Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Nordjyllands Idrætshøjskole
Poul Petersens Idrætsinstitut
Århus Friskole
Svendborg Friskole
Frie Grundskolers Lærerforening
Den Frie Lærerskole (Ollerup)
Skolen ved Maglemosen
Amtcentralen for Undervisning (Ålborg)
Amtcentralen for Undervisning (København)
Amtscentret Roskilde
VUC Øst
Danske Fysioterapeuters Faggruppe
Ergoterapeutforeningen
Lillerød Skole
Pædagogisk Center (Randers)
Pædagogisk Center (Frb)
Pædagogisk Psykologisk Forening
Statens Teaterskole
Det Kongelige Operaakademi
Den Danske Filmskole
– og mange andre

Sang, dans og slagsmål

Ideen med at blande de tre urgamle discipliner, sang, dans og slagsmål til et kreativt hele stammer fra oktober 1996 og var resultatet af en trilogi af kronikker i dagbladet Politiken, som MSO skrev i årene 1995-97. Senere blev teorierne samlet i bogen Sang, Dans og Slagsmål (se også næste afsnit) Sang, dans og slagsmål har eksisteret i alle kulturer til alle tider, og helt op til i dag fylder de tre aktiviteter enormt i samfundsbilledet. Som kulturbærere er sang, dans og slagsmål måske de vigtigste overhovedet. I sin mere abstrakte form kan de tre discipliner medvirke til at optræne hele sanseapparatet og dermed danne grundlag for forbedret indlæringsevne, kreativitet og personlig udvikling. I virkeligheden drejer det sig om noget så grundliggende som samspillet mellem lyd, bevægelse og følelse.

I 1998 så den først voksenuddannelse inden for SDS dagens lys som et daghøjskolekursus på 2 x 4 måneder. I løbet af den tid blev eleverne undervist 6 timer om dagen 5 dage om ugen. Desuden var holdet på ekskursion i en uge. Her kunne undervisningen være helt op til 12 timer om dagen. (med endnu længere undervisningsdage). Året var inddelt i to moduler: Efterårsholdet lagde vægt på det pædagogiske og uddannede deltagerne i at formidle SDS til børn, forårsholdet koncentrerede sig primært om kunstnerisk udtryk. Det sidste hold blev færdiguddannet i 2001, og siden den gang har der ikke været uddannelse i SDS for voksne i Danmark.

SDS har et meget forskelligt udtryk i børne- og voksenudgaven. I den børnevenlige form fylder stage fighten mest, mens voksenudgaven til gengæld indeholder en mængde improvisation og filosofi. Hos børn lægges vægten på legen og gruppedynamikken, hos de voksne på visualiseringerne og den personlige udvikling. Kronikkerne og bogen, der udkom i 1998, fik stor omtale i medier og fagblade, og i løbet af kort tid indgik dele af MSOs teorier i musik- og gymnastik undervisning på skoler landet over. MSO var således den første til at pege på følelser og sanser som årsagen til ubalancen i underskolen, ligesom det legende slagsmål og massage som en del af undervisningen er indført af ham (endda længe før SDS).

Lærerne på Den Ny Skole

Den officielle uddannelse af lærere inden for Den Ny Skole begyndte 5. oktober 1998 og sluttede sommeren 2002 med en ekskursion til Californien. Holdene var for de flestes vedkommende sammensat af folk med pædagogisk og kunstnerisk erfaring, der ønskede at benytte Sang, Dans og Slagsmål som et middel til optimering af sanserne. Omdrejningspunktet var sindet, dvs. følelser, tanker og stemninger og metoden var blandingen af lyd, fyfsik bevægelse og følelse. Opbygningen var i begyndelsen en daghøjskole, senere en aftenskole, men undervisningen foregik altid i dagtimerne fra 9.00 til 15.30 i 3-4 måneder.

Operation Udadvendt Energi

OUE er et system udviklet af MSO i 1999 som et supplement til SDS. Hvor man i SDS arbejder sig indefra og ud, gør man det modsatte i OUE. Dvs. man tager udgangspunkt i den til enhver tid tilstedeværende følelse, og arbejder sig derfra indad. OUE kræver således ikke SDS’ åbenhed og sansning, men blot fysisk tilstedeværelse for at virke.
Systemet er specielt designet til skadede eller eller på anden måde udfordrede børn, og det rummer ikke SDS-systemets mere transcendente processer. Teorien bag OUE kan opsummeres som følger: Tilbageholdt udadvendt energi skabes af følelser, der ikke får den kropslige udfoldelse, de er beregnet til. Vores følelser skal bevæges lige som alt andet i os.
I en tilbageholdt og opdæmmet form kan energien blive destruktiv. I en selvdestruktiv udgave kan tilbageholdt, udadvendt energi være årsag til problemer som koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, motorisk uro, apati, spiseforstyrrelser og talrige andre psykosomatiske og psykosociale tilstande.
Ved at tage udgangspunkt i “de yderste” af de tilbagholdtefølelser (typisk vrede) tvinger man sig ikke vej ind i et lukket sind, men arbejder i overensstemmelse med de følelser, som personen vælger at lægge for dagen på det pågældende tidspunkt.

Undervisningen

Nedenstående er den oprindelige invitation til undervisningsforløbene, sådan som de fremstod, dengang holdene stadig fandtes. Bemærk, at der ikke længere findes officiel undervisning i SDS. Metoderne indgår i dag i pensumet på Institut for Sensorisk Træning.

 

Sansetræning gennem vibrationer i kroppen – 3 måneders aftenskole 1998-2002

Dette er en invitation til et 12 uger langt forløb, hvor du med sang, dans og kamptræning som ledetråde vil bevæge dig gennem historien og kulturens mangfoldige udtryksformer – både som professionelle værktøjer og som middel til personlig udvikling.

Forløbet:
Så længe der har eksisteret mennesker har de trænet sang, dans og kamp. I takt med at følelser, sanser, lyd- og kropstræning er blevet adskilt, indgår sang, dans og slagsmål ikke længere integreret i vores hverdag. På kurset vil vi genoptage den klassiske sanse- og følelsestræning som et middel til fornyet kreativitet og vitalitet, men i en moderne udgave, hvor sanser og følelser involveres i alle aktiviteter.

Du vil blive undervist i følgende fag:
Fysisk grundtræning
Stemmetræning
Korsang
Recitation
Kontaktimprovisation
Akrobatik
Partnerdans
Ballet
Kropsudtryk og improvisation
Kamptræning
Stunt og stage fight
Massageteknikker
Kropsaflæsning
Healing
Anatomi
Kulturhistorie
Organisation og kommunikation
Dramatik og tekstarbejde

Sideløbende med det daglige arbejde vil der indgå foredrag og arrangerede ekskursioner. Der vil også blive kortere forløb med diverse gæstelærere.

Undervisningen:
Martin Spang Olsen, Anders Holte og Catharina Nordlindh varetager den daglige undervisning – suppleret af Lone Rud, David Owe, Søren Lauenbjerg.
Hjælpelærer: Munir Avn.

Hvem kan deltage:
Det er en forudsætning for optagelse på kurset, at du allerede har et grundliggende kendskab til sang, danse og kampkunst. Men kurset henvender sig i øvrigt til alle, der ønsker at arbejde med de tre udtryksformer som et samlet kunstnerisk og pædagogisk hele (dog primært for kursister i aldersgruppen 18 – 45 år med en god fysik).

Job og uddannelse:
Kurset sigter mod at give dig redskaber, inspiration og kompetence til videreuddannelse og formidling efter Den Ny Skoles principper, samt inden for alle øvrige kreative udtryksformer og kropsterapier.

Undervisere:

Martin Spang Olsen

Polyhistor. Privatuddannet i bl.a. kampteknik, stunt, stage fight, sang, dans, guitar, klaver, komposition, billedkunst samt diverse massageformer. Cand. mag. i musikvidenskab (med bifag i oldtidskundskab) fra Kbh. Universitet og Royal Holloway University (UK). Grundlægger af bl.a. Stuntskolen, MSO Stunt Team, Dansk Stunt Union, Nordsjællands Gong Fu Akademi, TV Fra en Anden Planet samt koncepterne Den Ny Skole, Operation Udadvendt Energi og Center for Kreativ Handlekraft.

Catharina Nordlindh

Danser, koreograf og danseterapeut. Diverse privatuddannelser inden for dans, bevægelse, teater, musik og kreativt udtryk. 25 års erfaring i formidling og udøvelse af samme områder. Bifag fra Højskolen for Legemsøvelser (Kbh. Universitet). Desuden uddannet hos dr. Stephano Sabetti, Instutute For Life Energy, USA, under temaet “Experience and Expression of the Trans-Form-ative Self”.

Anders Holte

Uddannet som sanger og korleder ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med speciale i stemme- og sangpædagogik. Desuden baggrund som forsanger i gruppen Paris Paris, samt adskillige jazzbands og vokalgrupper. solosanglærer på Kbh Universitet. Medlem af Radiokoret. Uddannet i Proces Inquiry®, Practitioner Level hos dr. Stephano Sabetti, Institute For Life Energy, USA.

David De Coninck Owe

David er skuespiller, fægteinstruktør, stuntman, teaterleder, lydbogsindlæser og foredragsholder. David underviser i stagefight og drama.

David er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole og en stuntman fra Stuntskolen. Han har spillet på de største teatre, inkl. Det Kongelige Teater. David har undervist i stunt og stagefight, siden han var 15 år og koreograferet stunt til både teater og film i mange år, og underviser p.t. skuespiller-eleverne på Statens Teater Skole i fægtning og stagefight. David er medstifter af Nepo Teatret i København.David har i øvrigt bacherloruddannelsen i psykologi fra Københavns Universitet.

Praktiske oplysninger og yderligere information findes på hjemmesiden http://www.sansetræner.dk