Spring til indhold

Institut for Sensorisk Træning® (IST)

Velkommen til Institut for Sensorisk Træning.  Instituttet er rammen om forskning og uddannelse inden for sensorisk træning (også kaldet sansetræning).

Vi udbyder en toårig diplomuddannelse, hvor forholdet mellem følelse, lyd og krop er omdrejningspunkt.  Uddannelsen benyttes som overbygning af bla, kunstnere, terapeuter og undervisere, men der er ingen formelle optagelelkriterier.

I menuerne kan du finde mere information om uddannelsesforløbet, og du er også velkommen til at skrive til os.  Normalt svarer vi tilbage i løbet af 24 timer.